CENJENI ČLANOVI, POČASNI ČLANOVI, SIMPATIZERI I PRIJATELJI PRIBLIŽAVAJU SE NAŠE VELIKE MEĐUNARODNE KULTURNO UMETNIČKE PREZENTACIJE »XI VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE« 24 i 25 AVGUST U DVORIŠTU SV. HRAMA ĆIRILA I METODA U LJUBLJANI SA POČETKOM OKO 12 SATI. DOKAŽIMO ZAJEDNO, DA NAŠA KULTURA U SLOVENIJI NIJE UGAŠENA. U SLUČAJU SLABOG VREMENA, NAVEDENE ODRŽAVAMO U ZGRADI VOJKOVE BROJ 1 LJUBLJANA BEŽIGRAD. PREDLAŽEMO SLOVENAČKOJ VLADI DA RADIJE RAZMISLI I POVUČE PRIZNANJE TAKOIMENOVANE R. KOSOVA. POZIVAMO DA SE MASOVNO UKLJUČUJETE U SOCIJALNU STRANKU SRBA SLOVENIJE POŠTO SU SRBI NEZADOVOLJNI UČESTALIM KRŠENJIMA NJIHOVIH LJUDSKIH PRAVA I NAKON SPAVANJA 27 GODINE ZAHTEVAMO PRIZNANJE NAJVEĆE (212.000) NACIONALNE MANJINE, KAO ŠTO TO VEĆ GODINAMA UŽIVAJU SLOVENAČKE MANJINE IZVAN SLOVENIJE. POZNATO JE JEDINO RAZGOVORI DONOSE DOGOVORE, A NE PRINCIPI (O VELIKIM PROTESTIMA VAS PRAVO-VREMENO OBAVEŠTAVAMO). DRAGI NAŠI BUDITE NAM SREĆNI, ZDRAVI, VESELI I USPEŠNI. VODSTVO SSDS i SSSS. ЦЕЊЕНИ ЧЛАНОВИ, ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ, СИМПАТИЗЕРИ И ПРИЈАТЕЉИ ПРИБЛИЖАВАЈУ СЕ НАШЕ ВЕЛИКЕ МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ »XI ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ« 24 и 25 АВГУСТ У ДВОРИШТУ СВ. ХРАМА ЋИРИЛА И МЕТОДА У ЉУБЉАНИ СА ПОЧЕТКОМ ОКО 12 САТИ. ДОКАЖИМО ЗАЈЕДНО, ДА НАША КУЛТУРА У СЛОВЕНИЈИ НИЈЕ УГАШЕНА. У СЛУЧАЈУ СЛАБОГ ВРЕМЕНА, НАВЕДЕНЕ ОДРЖАВАМО У ЗГРАДИ ВОЈКОВЕ БРОЈ 1 ЉУБЉАНА БЕЖИГРАД. ПРЕДЛАЖЕМО СЛОВЕНАЧКОЈ ВЛАДИ ДА РАДИЈЕ РАЗМИСЛИ И ПОВУЧЕ ПРИЗНАЊЕ ТАКОИМЕНОВАНЕ Р. КОСОВА. ПОЗИВАМО ДА СЕ МАСОВНО УКЉУЧУЈЕТЕ У СОЦИЈАЛНУ СТРАНКУ СРБА СЛОВЕНИЈЕ ПОШТО СУ СРБИ НЕЗАДОВОЉНИ УЧЕСТАЛИМ КРШЕЊИМА ЊИХОВИХ ЉУДСКИХ ПРАВА И НАКОН СПАВАЊА 27 ГОДИНЕ ЗАХТЕВАМО ПРИЗНАЊЕ НАЈВЕЋЕ (212.000) НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, КАО ШТО ТО ВЕЋ ГОДИНАМА УЖИВАЈУ СЛОВЕНАЧКЕ МАЊИНЕ ИЗВАН СЛОВЕНИЈЕ. ПОЗНАТО ЈЕ ЈЕДИНО РАЗГОВОРИ ДОНОСЕ ДОГОВОРЕ, А НЕ ПРИНЦИПИ (О ВЕЛИКИМ ПРОТЕСТИМА ВАС ПРАВО-ВРЕМЕНО ОБАВЕШТАВАМО). ДРАГИ НАШИ БУДИТЕ НАМ СРЕЋНИ, ЗДРАВИ, ВЕСЕЛИ И УСПЕШНИ. ВОДСТВО ССДС и СССС.